Vítáme Vás na stránkách praktického lékaře MUDr. Josefa Lauba

Od 1. 3. 2013 nese naše pracoviště název LAUBMEDICO S.R.O.
 

 • Dovolte, abychom Vás seznámili s naší činností:

  Poskytujeme komplexní péči u nás zaregistrovaných pacientů v rámci oboru všeobecné praktické lékařství. Na základě smluvních vztahů zajišťujeme závodní preventivní péči.

  Naše pracoviště má od r. 2007 akreditaci pro postgraduální výchovu lékařů v oboru všeobecné lékařství. MUDr. Josef Laub je rovněž odborným asistentem lékařské fakulty Masarykovy university v Brně.

  MUDr. Josef Laub je soudním znalcem zapsaným u Krajského soudu v Brně pro obor zdravotnictví se specializací všeobecné lékařství.

  Vždy se snažíme, abychom poskytovali kvalitní služby a aby jste byli s naší péčí spokojeni.

  Děkujeme Vám za důvěru.

 • Registr lékařů  

podpis