Aktuální informace

 

UPOZORNĚNÍ!!! Dvě nová rezidenční místa v oboru Všeobecné praktické lékařství. Informace viz. níže.

 

 

Dovolujeme si Vás informovat o dovolené během letních prázdnin:

 

Dovolená bude probíhat  8.7. - 19.7. a 12.8. - 23.8. 2019.

 

Zastupovat bude MUDr. Eva Neumanová. 

                                Pekařská 13

                                Tel.: 543 211 158

                                     

Ordinační doba:

Po: 8:00 - 12:00    13:00 - 15:00

Út:                         13:00 - 18:00

St: 8:00 - 13:00

Čt:                         13:00 - 18:00

Pá:  8:00 - 13:00


Zástup prosím využijte jen v akutních případech. Děkujeme. 

 

 

1. Výběrové řízení na rezidenční místo v celém rozsahu (3 roky).
LAUBMEDICO s.r.o. v souladu s Vyhláškou č. 186/2009 Sb. o rezidenčních místech, vyhlašuje výběrové řízení na rezidenční místo v oboru Všeobecné praktické lékařství
Termín podání přihlášek 3.7.2019-30.8.2019
Pozice vhodná i pro absolventy. 

 


Adresa pro podání přihlášky: 
LAUBMEDICO, s.r.o.
Mendlovo nám. 1a, 
60300 Brno
 
Seznam dokladů přiložených k přihlášce:
Přihláška musí obsahovat náležitosti stanovené v příloze č.1 vyhlášky č. 186/2009 Sb.
http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/rezidencni-mista-2019_3967_3.html    

K přihlášce uchazeč doloží:
a) vyplněný osobní dotazník - viz příloha 2 vyhlášky č. 186/2009 Sb.  
b) lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, ne starší 3 měsíců  
c) výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku, ne starší 3 měsíců  
d) neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti  
e) neověřenou kopii dokladu o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji žadatel získal
f) potvrzení o zařazení do specializačního vzdělávání - obor všeobecné lékařství
g) přehled odborné praxe  
 
Termín výběrového řízení bude uveden na webu www.laub.cz v první polovině září.
 
2. Výběrové řízení na část vzdělávacího programu v oboru Všeobecné praktické lékařství v celkové délce max. 13ti měsíců (9/2019-9/2020). Pouze stáž v ordinaci praktického lékaře. V případě zájmu kontaktujte mailem laub@centrum.cz či telefonicky 733656019.