Smluvní pojišťovny - ceník výkonů

 

 

Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění

Platný od 1.4.2017 !!!

Vyšetření k posouzení zdravotní způsobilosti
Pro zdravotní průkaz 200 Kč  
Pro řidičský průkaz 350 Kč  
Pro zbrojní pas 350 Kč  
Ke studiu 100 Kč 
Pro vydání posudku požadovaného zaměstnavatelem (není-li uzavřena smlouva o závodní péči) 400 Kč 
 
Vypracování lékařských zpráv
Výpis ze zdravotní dokumentace pro závodního lékaře
150 Kč
Bodové hodnocení bolestného při úrazu 200 Kč
Zprávy o úrazech pro komerční pojišťovny 200 Kč
 
 Ostatní
Aplikace injekce - očkování (případy nehrazené zdravotním pojištěním) 150 Kč